Adresar

Sa ma poshtë janë adresat e faqve në rrjet të organizatave sportive të cilat organizojnë dhe kryejnë veprimtari në mënyrë të ngjashme me ato të SHBA  Tirana:

 

Emërtesa e organizatës Adresa në rrjet e organizatës
Federata Ndëkombëtare e Alpinizmit www.theuiaa.org
Federata Shqiptare e Alpinizmit dhe Turizmit Malor www.fshaltm.org
Shoqata Bjeshkatarë dhe Alpinistë Tirana www.shbat.org
Shoqata Alpinizëm Ski dhe Turizëm Elbasani www.ast-tourism.al
Shoqata Dajti Alpino Turistik www.shdat.org.al
Federata e Bjeshkatarëve dhe Alpinistëve të Kosovës www.fbaku.org
Shoqata e Bjeshkatarëve dhe Alpinistëve të Gjakovës www.shbapashtriku.com
Shoqata e Bjeshkatarëve dhe Alpinistëve të Prishtinës www.shba-prishtina.com
Klubi Alpin Prishtina www.klubialpinprishtina.com
Marimangat e Pejës www.marimangat.org
Shoqata e Alpeve Shqiptare www.aavalbania.org