Historik

mali_tomorrit

Fillimet e Veprimtarieve Malore të Organizuara mbas Luftës së Dytë Botërore

Shënim: në informacionet si ma poshtë, të marra nga arkivi i Sporteve të Rënda dhe librat e shënimeve (rekordeve) që dispononte Shoqata e Turizmit dhe Alpinizmit Shqiptar (SHTASH), teksa i kam kopjuar, nga listat e pjesëmarrësve kam marrë kryesisht emrat

Aleksander Bojaxhi

Intervista – Abstrakte

Bisedë: Besim Hamdiu (Qorri) – Aleksandër Bojaxhi. Dajti është shfrytëzuar si vend verimi që në vitet 1920. Aty shkonin për të veruar familje të ndryshme tiranase. Kishte prej tyre që ndërtonin edhe kasolle ku kalonin ditët e verimit. Furnizoheshin me

male_shqiperi

Kujtime nga Avni Zajmi

Me ardhjen e Avni Zajmit në Shqipëri, pasi ai përfundoi studimet në Francë, veprimtaritë në natyrë me të rinjtë u shtuan. Me inisjativën e tij u organizua shoqata “Gjurmësia Shqiptare” (duket se idenë për këtë emërtesë e ka dhënë Aleksandër

histori alpinist

Pak histori nga alpinizmi

Nuk kemi ende një studim të mirëfilltë lidhur mbi historinë e alpinizmit në vendin tonë. Kjo ndoshta ngaqë, diku e dikur në propagandën e kohës së punizmit, u shkrua se ky sport ishte “sport i viteve të partisë” dhe kështu,