Njohuri

Ne-shkollen-e-alpinizmit-Dajt

Udhëtimi në natyrë

T’i ngjitesh malit është një gjë dhe të shkosh nga vendnisja për tek rrëza e malit është një gjë tjetër. Udhëtimi në natyrë është arti i manovrimit nëpër te përreth shkurreve, pyjeve, shtigjeve, borës, etj. Kur alpinistët lenë vendfushimin poshtë

logo1

11 Dhjetori, Dita Ndërkombëtare e Malit

Dita Ndërkombëtare e Malit është një mundësi për të ndjesuar dhe edukuar në shoqëri kujdesin rreth rëndësisë së maleve në jetë, për të ndriçuar mundësitë dhe pengesat në zhvillimet ekonomike, e më gjërë, në zonat malore dhe për të ndërtuar

Fotografi 2: Rrethimet e kullotave në shpatet jugore të malit Veleçik

Bjeshkët e Namuna apo Bjeshkët Nemos

Një shkrim pa pretendimet e një gjuhëtari Nga Aleksandër Bojaxhi Jo çdo bllok malor emërtohet alpe (në gjuhët e vjetra al ka kuptimin e diçkaje të lartë ose që është lart). Fjala alpe në një farë mënyre është një “titull”

Kreshte ne Denali

Alpinizëm dhe jo alpinizëm

APLINIZMI Alpinizmi është sporti i ngjitjes së maleve. Më saktë, alpinizmi është sporti i ngjitjes në majën e një mali duke zbatuar teknika të kapërcimit të relievit malor dhe me raste edhe duke zgjidhur probleme taktike e organizative të paramenduara