Korrik 2022

3 korrik Një grup prej shtatë anëtarësh u nis nga Kalçeto në fshatin Linxë për në majën e malit të Dajtit. Në majë arritën katër prej tyre duke mbuluar një disnivel prej 1353 m dhe duke kaluar kështu testin fizik

Qershor 2022

Legjendë. Një herë e një kohë nuk kishte zotër (zota). Ekzistonin vetëm qielli dhe Toka. Këta ishin prindërit e parë dhe nga bashkimi i tyre lindën Titanët e mëdhenj (gjigandë). Për shumë vite Titanët sunduan botën. Por në fund zotat

Maj 2022

Dt 1.    Anëtarësia ka vendosur që për qëllime stërvitore të rrisë disnivelin e ngjitjes për në malin e Dajtit. Itenerari i ngjitjes, edhe ai i zbritjes, për të arritur këtë synim do jetë: Fresku-Linxë-Shëmri-Fusha Dajtit –Maja Tujanit (ose e

Prill 2022

Dt 9. Moti i papërshtatshëm që u parashikua për dt. 10 bëri që të ketë nisma për veprimtari në dt. 9, ditë e shtunë. Flori dhe Detjoni u nisën nga Tirana në orën 05:30 dhe realizuan ngjitjen e majës së