Gusht 2022

Historia e një pllakati Gjatë viteve në të cilat mori hov zhvillimi i sportit të alpinizmit në vendin tonë, vite këto që u përputhën me vitet e rinisë sime, realizova ngjitje të herë-pas-herëshme me shokë dhe me ekipe në malet

Korrik 2022

3 korrik Një grup prej shtatë anëtarësh u nis nga Kalçeto në fshatin Linxë për në majën e malit të Dajtit. Në majë arritën katër prej tyre duke mbuluar një disnivel prej 1353 m dhe duke kaluar kështu testin fizik

Qershor 2022

Legjendë. Një herë e një kohë nuk kishte zotër (zota). Ekzistonin vetëm qielli dhe Toka. Këta ishin prindërit e parë dhe nga bashkimi i tyre lindën Titanët e mëdhenj (gjigandë). Për shumë vite Titanët sunduan botën. Por në fund zotat

Maj 2022

Dt 1.    Anëtarësia ka vendosur që për qëllime stërvitore të rrisë disnivelin e ngjitjes për në malin e Dajtit. Itenerari i ngjitjes, edhe ai i zbritjes, për të arritur këtë synim do jetë: Fresku-Linxë-Shëmri-Fusha Dajtit –Maja Tujanit (ose e