Kontakte

Adresa SHBAT: Shoqata Bjeshkatarë dhe Alpinistë Tirana, Rr. Panorama, Pall 16 Kat, Shk.3, Kati 2, Hyrja 1, Tiranë.

Adresa Postare: SHBA Tirana, P.O. BOX 110 Tiranë.

Për komunikim elektronik: shbat.info@gmail.com

Për komunikim telefonik: 0676997993;  0696051103

Na kontaktoni në formën tonë të kontaktit:

Emri i Plotë

Email

Tematika

Mesazhi