Malet qe do te synohen

Malet që do të synohen nëpërmjet lëvizjes Mbi 2500

Bjeshkët e Namuna apo Alpet Shqiptare

Jezera 2694
Poplluka 2569
Radohina 2569
Mali i Thatë 2541
Vishensi 2517
Maja e Madhe/Shnik 2554
Lakojve/Langojve 2500
Roshi 2524
Kollata 2555
Brijasit 2567
Gryk e Hapt 2530
Gavni 2530
Marroces/Hekurave 2561
Maja e Madhe/Lugbati 2625

Malet Lindore

Korabi 2751
Radomiri 2745
Shpati Jugës 2718
Faqja e Jugës 2716
Kreshta kufitare nga Jugu në Veri ka këto lartësi të paemruara: 2691
2503
2660
Pjesa në perëndim të kreshtës kufitare ka këto lartësi të paemruara: 2698
2515
2523

Gjithësej 24 MAJA

Kjo listë nuk mëtohet se është përfundimtare. Disa nga majat e maleve Lindore (Vargu Lindor) si më sipër, kanë nevojë që të verifikohen. Njëherësh mund të ketë maja me lartësi mbi 2500 metra të larta që nuk janë përfshirë për arësye të mungesës së informacionit